วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

Silver lake
About SilverLake

ซิลเวอร์เลค(Silverlake) กำลังเป็นไรองุ่นที่ได้รับความนิยมจากทั้งคนไทยและต่างชาติ เป็นไร่องุ่นทำไวน์แห่งเดียวในภาคตะวันออก จากความรักไวน์ของ คุณสุรชัย ตั้งใจตรง และภรรยา คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ซึ่งคุณสุรชัยได้เล่าถึงความเป็นมาให้ฟังว่า ''ซิลเวอร์เลค เริ่มจากผลและภรรยาได้เดินทางไปอิตาลี มีโอกาสเที่ยวชมไร่องุ่นหลายแห่ง ประกอบกับส่วนตัวชอบดื่มไวน์อยุ่แล้ว จึงเริ่มมีความคิดที่จะปลูกองุ่นในเมืองไทย ต่อมาไปเยี่ยมลูกชายที่กำลังศึกษาอยู่ที่อเมริกา ได้รู้จักกับคุณ จอห์น และคุณแซนตี้ อาร์น เจ้าของและไวน์เมกเกอร์ Arn's Winery ใน นาปา วัลเลย์ จึงเชิญทั้งคู่มาดูที่ดินที่ซื้อเก็บไว้นานแล้ว โดยคุณจอห์นได้นำตัวอย่างดินกลับไปวิเคราะห์ ที่สหรัฐอเมริกา ปรากฏว่าสามารถปลูกองุ่นได้ จึงตัดสินใจทำ ไร่องุ่นในปี พ.ศ. 2545''

ที่มีของชื่อซิลเวอร์เลค

คุณสุรชัย ตั้งใจตรงได้เล่าให้ฟังว่า ''มาจากเย็นวันหนึ่งผลกำลังยืนมองอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับไร่องุ่น ตอนนั้นพระอาทิตย์กำลงัจะลับขอบฟ้าจึงส่องแสงลงมาสะท้อนระยิบระยับกับผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำดังกล่าวเป็นสีเงินแวววาว สวยงามมาก จึงตั้งชื่อว่า Silverlake หมายถึงทะเลสาบสีเงิน ซึ่งมีความเป็นสากลและง่ายต่อการจดจำ''
1 ความคิดเห็น: